Bydel St. HANSHAUGEN

OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver:
Bydel St. Hanshaugen

Areal:
Ca. 4600 m2

Sted:
Holbergs gt. 1 , Holberg Terrasse og Pilestredet 56

Foto:
Anne Bråtveit

Interiørarkitekt:
Eili Frøholm Olsen

Bydel St.Hanshaugen hadde flere grunnleggende behov for endring i forbindelse med bl.a. dårlig luftkvalitet, plassmangel og arealutnyttelse. De ulike avdelingene kom også med tydelige innspill om behov for sosiale soner og inviterende og hyggelige ventesoner, samt at interiøret kan være med på å stimulere bedre kontakt mellom avdelingene og fremme godt samarbeid.

Vi utarbeidet et overordnet interiørkonsept for bydelen der alle avdelinger og etasjer ses under ett. Konseptet sikrer et helhetlig og samlende uttrykk for Bydel St. Hanshaugen der interiør og møbler er med på å understreke og fremheve funksjon og samarbeid på tvers av avdelinger, samtidig som det virker innbydende.

Det er også gjennomgående vektlagt de ansattes behov for trygg utførelse av tjenester, og imøtekommende lokaler for brukerne.

Fellesområdene

I første etasje har vi etablert et multirom, bydelens største møterom som fungerer som kurssenter, møterom, treningsrom for eldre, til undervisning og til BU-møter for bydelens innbyggere. Rommet har fleksibel møblering og kan avgrenses delvis med to akustiske paneler, som også demper noe lyd.

Målet er å kunne møte innbyggerne med gode møte- og aktivitetsfasiliteter, samtidig som rommene ikke blir stående tomme store deler av dagen. Utfordringen med flerbruk har vært utredet i tett samarbeid mellom interiørarkitekt og bydelen, og implementering av ønsket bruk fungerer som et pilotprosjekt der bydelen gradvis tar rommet mer og mer i bruk.

Rommene bydelen har hatt disponible tidligere har vært mindre tilgjengelige, og betydningen av å få et slikt tilbud på bakkeplan har vært stor. Tilknyttet det største møterommet er mindre møterom, kjøkken og sosial sone, samt utstyrsrom for treningsutstyr. Lokalet har også vist seg å være godt egnet for beredskapsøvelser, da det er lett tilgjengelig for publikum, samt besitter mindre rom som kan brukes til avhør, et rapporteringsrom som kan brukes til registrering o.l.

Interiørkonseptet som ligger til grunn for alle bydelens arealer er også implementert her. Dette sørger for at bydelens ansatte intuitivt finner frem i lokalene noe som er viktig da dette i utgangspunktet skal være et areal tilgjengelig for hele bydelen, også de som sitter i andre bygg. Samtidig er farge- og materialbruk med på å understreke og fremme bydelens profil. Dette arealet blir som bydelens ansikt utad og skal imøtekomme innbyggerne på en god måte.

GALLERI

Trenger du en erfaren og kreativ interiørarkitekt? Snakk med oss om ditt neste prosjekt!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.