Bydel St. Hanshaugen

Mestrings- og helseavdelingen

OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver:
Bydel St. Hanshaugen

Areal:
Ca. 1650 m2

Sted:
Holbergs gate 1 / Holberg Terrasse, Oslo

Foto:
Anne Bråtveit

Interiørarkitekt:
Eili Frøholm Olsen

Mestring- og helseavdelingen i Bydel St. Hanshaugen har over tid hatt utfordringer med begrenset plass grunnet økt antall ansatte, og dertil særdeles uegnede lokaler. Avdelingen består av 160 ansatte, og ca. 90 av disse utgjør hjemmetjenesten som står i første rekke ut mot brukere.

Det ble bestemt at en større omstrukturering med bruker i fokus skulle muliggjøre bedre samarbeid, og tilrettelegge for intern styrking av tjenesten og gjensidig læring. Målet har vært å optimalisere arbeidsform, skape følelse av fellesskap og tilhørighet til bydelen, men også å forbedre tilgjengelighet, service mot, og kontakt med brukerne.

Arbeidet med Bydel St. Hanshaugen har vært utført siden høsten 2018 i samarbeid med tjenestedesigner og interiørarkitekt. I desember 2021 kunne Mestrings- og helseavdelingen endelig flytte inn i nye lokaler.

Lokalene

Hovedgrepet besto i å samle hjemmetjenesten i ett lokale med god adkomst, der de hadde tilgang til alle støttefunksjoner som er helt avgjørende for god drift.  Alt er nøye planlagt for god flyt når 90 mennesker på kort tid skal inn og ut samtidig. Administrasjon, ledelse og støttefunksjoner ble samlet i etasjen over der det også ble sørget for rikelig med møte- og samhandlingsrom.

Planløsning

Hjemmetjenesten samles to ganger om dagen i møter, før de tar seg ut til brukerne med medisiner og sårstell. Kjernen for driften er rapportrommene, der disse møtene foregår. Nøkkelen for planløsningen ble å introdusere færre store rom, med større grad av fleksibilitet. Hver seksjon består av to team som har sitt rapportrom. Disse rommene deles i to med en akustisk romdeler. Det som først ble beskrevet som et behov for tre rom, løses nå i ett.

Hjemmetjenesten holder til i et effektivt innredet arbeidsareal der funksjoner er lagt ut som på et samlebånd og flyt er essensielt, mens etasjen over fungerer som et bufferareal der de kan rapportere, bruke stillerom, samhandle med kreft- og demenskoordinator, ergo- og fysioterapeuter, samt ha opplæring og kursing. Samhandlingsrom har blitt et samlebegrep for å indikere, men ikke låse, endelig bruk av lokalene. På denne måten kan de «bo seg til» og utvikle gode arbeidsformer.

Interiørkonsept

Farger er valgt med tanke på å skape en helhetlig og rolig palett som tydelig markerer tilhørighet til Bydel St.Hanshaugen. Farger, materialer og uttrykk må underbygge intuisjon, slik at også de som tilbringer store deler av arbeidsdagen sin ute hos bruker finner frem og føler tilhørighet på lik linje med de som sitter på kontoret.

Kontorer og landskapsområder får et lett og lyst uttrykk med hvite vegger, kjerneområdene markerer funksjoner og er lysegrå, mens kontaktpunktene som minikjøkken, kaffestasjoner og kopi og print er i en blåsort farge. Møterom og rapportrom, samt sosial sone får blåtoner for å markere annen bruk og større grad av interaksjon. Disse grepene er gjennomgående for bydelens lokaler.

< Tilbake til Bydel St. Hanshaugen

GALLERI

Trenger du en erfaren og kreativ interiørarkitekt? Snakk med oss om ditt neste prosjekt!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.