Bydel St. Hanshaugen

HELSEINSTITUSJON FOR

RUS OG PSYKISK HELSE

OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver:
Bydel St. Hanshaugen

Areal:
Ca. 900 m2

Sted:
Pilestredet 56, Oslo

Foto:
Anne Bråtveit

Interiørarkitekt:
Eili Frøholm Olsen

Samlokalisering og tilpasning til nye lokaler i P56 – Helseinstitusjon for rus og psykisk helse stilte mange krav til sikkerhet, funksjon og tydelig soneinndeling.

Overordnet mål var å møte bruker på en god måte uten å gå på akkord med ansattes sikkerhet. Lokalene har derfor blitt avgrenset i ytre-, (mellom-) og indre sone, der brukere har direkte tilgang til ytre sone og kan siles inn i mellomsone via ansatte, og kun ansatte har tilgang til indre sone.

Bakgrunnen var ønske om ro og trygge rammer for ansatte og deres brukergrupper, samt trygge rammer som skaper tillit hos bruker.

Resepsjon/venteområde

Innbyggernes første møte med Bydelen er svært viktig, og det ble derfor etablert venterom i både 3. og 4. etasje. Samtidig var det stilt andre krav til venterom for FACT, som har en annen brukergruppe enn de øvrige avdelingene. Løsningen ble et mindre venterom i 3. etasje som tillater FACTs brukere å komme rett inn, samtidig som de ansatte vet at døren videre inn i lokalene er låst og at de har full oversikt over venterommet via en luke i veggen.

I 4. etasje er venterommet større, det er plass til flere brukere, og en resepsjonsfunksjon er tilknyttet luken i veggen som stort sett står åpen på dagtid. Av sikkerhetshensyn er også her resterende arealer avlåst, med unntak av et brukertoalett.

Planløsning

Planløsningen er tilrettelagt slik at funksjoner med mye trafikk – som samtalerom, møterom og rapportrom med tilhørende utstyrsrom – ligger i eller ut mot ytre sone. Med unntak av rapportrom er det lagt opp til fleksibel bruk, slik at alle avdelinger kan ha tilgang til alle samtalerom og møterom. Funksjonsstasjoner som minikjøkken, kopi/print, arkiv og post ligger sentralt plassert i indre sone, og har også en avgrensende funksjon for å dele opp landskapsområdene der hovedtyngden av arbeidsplasser ligger. Disse er tilbaketrukket og skjermet fra områder med mye trafikk.

Samlokalisering

Felles sosial sone og kjøkken for begge etasjene er plassert i 4. etasje, og tilrettelegger for økt samhandling og samvær. I kjerneområdene er det satt av plass til sofagrupper for uformelle møter og ytterligere samarbeid på tvers av avdelinger, funksjoner som avlaster behov for stillerom.

Interiørkonsept

Farger er valgt med tanke på å skape en helhetlig og rolig palett som tydelig markerer tilhørighet til Bydel St.Hanshaugen, samtidig som det skilles mellom publikumssoner og ansattes områder. Venterom og samtalerom har fått duse farger, møbler med myke former som tåler hard bruk, og behagelig belysning for å ivareta brukeren på best mulig måte samt å skape en beroligende atmosfære.

I de ansattes arealer er det fokusert på gode og holdbare materialer som demper akustikk, tekstiler som skjermer, og å skape et lunt og hyggelig arbeidsmiljø. Fargebruken skiller områder for konsentrert arbeid fra sosial sone, møte- og stillerom, og understreker rommets funksjon og bruk.

< Tilbake til Bydel St. Hanshaugen

GALLERI

Trenger du en erfaren og kreativ interiørarkitekt? Snakk med oss om ditt neste prosjekt!

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.