Interiørarkitekt næringsbygg

1. Idéutvikling og redefinering av nye
arbeidsmetoder og brukerbehov
til egnede kontorlokaler


2. Totalrenovering og ombygging av
eksisterende bygningsmasse og tidligere
kontorarealer til nye konsepter.
3. Prospekttegning: Design i sentrum har
bred erfaring fra utvikling og tegning av
prospekter av større forretningsbygg i
samarbeid med utleiere/forvaltere
4. Arbeidsplassutvikling/utforming

5. Fargesetting og materialvalg


6. Møbel- og spesialdesign


7. Merkevarebygging og identitet konsepter:
Design i sentrum samarbeider tett med
andre faggrupper og kan levere komplette
løsninger fra idé og konsept, til
ferdigstilt interiør, logo og grafikk.

Interiørarkitekt utstillingsdesign

Design i sentrum samarbeider
tverrfaglig med blomsterdesigner
Marianne Leren om
utstillingsdesign, messestands,
utsmykning og opplevelser/events
for kunder og publikum både i
Norge og internasjonalt.
Fra idé og konseptutvikling til
utførelse og oppfølging på stand
sørger vi for at alle detaljer er
på plass.
Les mer om Frøholm & Lerens
unike samarbeid her.

Interiørarkitekt bolig

Design i sentrum planløser og
produserer tegninger som underlag
for byggesøknad i samarbeid med arkitekt.
 
Fra idé og konseptutvikling til
utførelse og oppfølging.
Ta en titt på et av våre
boligprosjekter her.

Prosess/metode

1. Idé- og konseptutvikling

2. Innarbeide fleksibilitet,
generalitet og arealeffektivitet


3. Kartlegging: Analyse og romprogrammering
av bedrift/brukers behov som grunnlag for
planløsning og utforming.


4. Planløsning/layout: Skisser, arealplanlegging og effektivisering, utvidelse/påbygg
5. Visualisering/illustrasjoner –
kommunikasjon mot bruker/kunde.
6. Anbudsbeskrivelse