Frøholm / Leren er et samarbeidsprosjekt
mellom interiørarkitekt MNIL Eili Frøholm Olsen og blomsterdesigner Marianne Leren.

Duoen har kjent hverandre i mange år og kommer fra forskjellig faglig bakgrunn,
men fellesnevneren er at de begge jobber i kreative fag.

Samarbeidet startet med at de to ble nysgjerrige på hverandres fag,
tilnærming til faget, og ikke minst hverandres uttrykk og måte å jobbe på.

De oppdaget raskt at de snakker samme språk når det gjelder farge,
linjer og form, og at begge drar masse inspirasjon fra naturen.
Derimot utfordrer de hverandre i arbeidet med volum,
helhet og komposisjon, teknikk, detaljer og gjennomføring.
Leren er en håndverker, og det er del av Frøholms jobb
å fremheve det vakre hun lager og sette det inn i en større kontekst.

En viktig faktor og unikt for samarbeidet er at begge to kommer inn i prosjektet samtidig.
Istedenfor at de jobber med hver sin del og deretter setter det sammen,
er begge del av prosessen i sin helhet fra start til slutt.
Prosjektene deres har egne premisser som danner grunnlaget for det tverrfaglige samarbeidet,
og de søker med dette å rejustere og utfordre grensene mellom de to fagene.

Frøholm / Leren stiller spørsmål ved forholdet og balansen mellom
interiør og natur i hvert prosjekt de jobber med.

Bli bedre kjent med Marianne Leren her.