1. Briefing

Oppstartsmøte og briefing med kunden legger grunnlaget for prosjektet økonomisk, tidsmessig og kreativt.

2. Research / Analyse

Å gjennomføre en grundig analyse og nødvendig research på et tidlig stadium er viktig. 

3. Prosjektering

Prosjektering av første ideutkast og konsept for kundemøte.

4. Tilbakemelding fra kunde

Designprosessen er dynamisk, og kundens innspill essensielle for å oppnå best mulig resultat. 

5. Prosjektering / Revisjoner

Prosjektering og revisjoner i henhold til tilbakemeldinger og fremgang gjort i møte med kunde.

6. Detaljering / Spesifisering

Å produsere et detaljert grunnlag for anbudsbeskrivelser, arbeidstegninger og møblering er et viktig ledd i å sikre et tilfredsstillende resultat. 

7. Oppfølging / Som-bygget

Oppfølging og kontroll på byggeplass er viktig for å forsikre god gjennomføring og ønsket prosjektresultat. Som-bygget dokumentasjon utføres ved behov.