Design i sentrum jobber med interiørarkitektur innen næringsbygg,
utstillingsdesign og privatboliger, – både nybygg og rehabiliteringer.
Vi følger kunden gjennom hele prosessen og sørger for en god gjennomføring i alle ledd:

 

VISJON – KONSEPT – PROSJEKTERING – UTFØRELSE – OPPFØLGING

av nye arbeidsmetoder og brukerbehov til egnede kontorlokaler
av eksisterende bygningsmasse og tidligere kontorarealer til nye konsepter
Vi har bred erfaring fra utvikling og tegning av prospekter av større forretningsbygg i samarbeid med utleiere/forvaltere
Vi samarbeider tett med andre faggrupper og kan levere komplette løsninger fra idé og konsept, til ferdigstilt interiør, logo og grafikk
Vi planløser, og produserer tegninger som underlag for byggesøknad i samarbeid med arkitekt
Vi samarbeider med blomsterdesigner Marianne Leren om utstillinger, messestands, utsmykning og opplevelser/events for kunder og publikum både i Norge og internasjonalt
a. Idé- og konseptutvikling
b. Innarbeide fleksibilitet, generalitet og arealeffektivitet
c. Kartlegging: Analyse og romprogrammering av bedrift/brukers behov som grunnlag for planløsning og utforming
d. Planløsning/layout: Skisser, arealplanlegging og effektivisering, utvidelse/påbygg
e. Visualisering/illustrasjoner – kommunikasjon mot bruker/kunde
f. Anbudsbeskrivelse