Rehabilitering av lokaler i Schouskvartalet.
På oppdrag fra utleier skulle lokalene tilpasses ny leietaker på
en tilfredsstillende måte innenfor gitte rammer.
God dialog mellom alle parter førte til resultatet som
ivaretar eksisterende arkitektoniske elementer,

og fungerer some et moderne, lyst og innbydende Showroom.
  • Areal: 290 m2
  • OppdragsgiverKLP Eiendom AS
  • Interiørarkitekt MNILEili Frøholm Olsen for Arkitektkontoret Eide og Haslestad AS